Dokumenty

V tejto sekcii nájdete rôzne dokumenty užitočné pri propagácii kampane ETM 2020 vo Vašich mestách:

  • poster
  • logo aktuálneho ročníka (biele/zelené)
  • nápis (hlavička) ETM 2020
  • charta (platí len pre samosprávy)
  • všeobecný podklad na propagáciu podujatia - formát A4, formát A3 (napr. pre plagát alebo program Vášho podujatia)
  • piktogramy/maskot/dizajn manuál súvisiaci s ETM
  • banner 150 x 50 cm - grafika veľkoplošného reklamného banneru pre propagačné účely na webe (vyššiu tlačovú kvalitu zašleme na vyžiadanie)

 

Vyplnenú a podpísanú chartu pošlite na adresu:

Slovenská agentúra životného prostredia
Ing. Alica Kučerová
Tajovského 28
975 90  Banská Bystrica

Ostatné dokumenty budeme postupne dopĺňať podľa Vašich prípadných požiadaviek.