Národná súťaž o Cenu ETM 2020

Ministerstvo životného prostredia SR, tak ako po uplynulé ročníky, vyhlasuje aj Národnú súťaž o Cenu ETM.

Cieľom súťaže je motivovať samosprávy a organizácie k realizácii opatrení v prospech udržateľnej mobility, pre zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia a vytvoriť priestor na vzájomnú inšpiráciu a súťaživosť medzi mestami na Slovensku.

Každá samospráva, ktorá má záujem uchádzať sa o cenu, po ukončení ETM 2020, pošle vyplnenú prihlášku do súťaže vrátane povinných príloh, najneskôr do 30.septembra 2020.

Do národnej súťaže sa budú môcť prihlásiť aj organizácie (iniciatíva, nezisková organizácia, občianske združenie, škola, inštitúcia a pod.), ktoré realizujú podujatia zamerané na podporu prezentácie a propagácie udržateľnej mobility v rámci témy aktuálneho ročníka kampane ETM.

Pravidlá národnej súťaže si prečítajte v jej štatúte.

Súťažné kategórie pre samosprávy a organizácie:

  • aktívna samospráva
  • originálna aktivita
  • efektívne trvalé opatrenie 
  • originálne podujatie - platí len pre organizácie

Pozn: Prihlasovacie formuláre do národnej súťaže o cenu ETM 2020 zverejníme v auguste 2020.

Vyhodnotenie národnej súťaže o cenu ETM 2020, ako aj ocenenie víťazov bude 20. októbra 2020 v Bratislave.