Národná súťaž o Cenu ETM 2020

Ministerstvo životného prostredia SR, tak ako po uplynulé ročníky, vyhlasuje aj Národnú súťaž o Cenu ETM.

Cieľom súťaže je motivovať samosprávy a organizácie k realizácii opatrení v prospech udržateľnej mobility, pre zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia a vytvoriť priestor na vzájomnú inšpiráciu a súťaživosť medzi mestami na Slovensku.

Každá samospráva, ktorá má záujem uchádzať sa o cenu, po ukončení ETM 2020, pošle vyplnenú prihlášku do súťaže vrátane povinných príloh, najneskôr do 30.septembra 2020.

Do národnej súťaže sa budú môcť prihlásiť aj organizácie (iniciatíva, nezisková organizácia, občianske združenie, škola, inštitúcia a pod.), ktoré realizujú podujatia zamerané na podporu prezentácie a propagácie udržateľnej mobility v rámci témy aktuálneho ročníka kampane ETM.

Pravidlá národnej súťaže si prečítajte v jej štatúte.

Súťažné kategórie pre samosprávy (3) a organizácie (1):

Vyhodnotenie kampane ETM 2020 na Slovensku, ako aj ocenenie víťazov národnej súťaže o cenu ETM 2020 sa uskutočnilo 19. októbra 2020 netradične prostredníctvom on-line videokonferencie. Viac informácií sa dočítate v hlavnej časti stránky: Národná súťaž/Výsledky národnej súťaže o cenu ETM 2020.