Dokumenty

V tejto sekcii nájdete rôzne dokumenty užitočné pri propagácii kampane ETM 2020 vo Vašich mestách:

 

Vyplnenú a podpísanú chartu pošlite na adresu:

Slovenská agentúra životného prostredia
Ing. Alica Kučerová
Tajovského 28
975 90  Banská Bystrica

Ostatné dokumenty budeme postupne dopĺňať podľa Vašich prípadných požiadaviek.