Téma EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY 2020

Čistejšia doprava pre všetkých!

Táto téma odráža ambiciózne ciele stať sa uhlíkovo neutrálnym kontinentom do roku 2050, ako vyhlásila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen pri predstavení Európskej zelenej dohody. Téma je tiež zameraná na význam dostupnosti dopravy s nulovými emisiami a propagovanie inkluzívneho rámca, ktorý zahŕňa všetkých.

Zatiaľ čo výskumníci zistili zníženie jázd autom vo väčších mestách a predpovedá sa, že 50 % ciest v najbližších rokoch bude prebiehať vo verejnej doprave, bicyklom alebo pešo, nedávne štúdie Európskej environmentálnej agentúry (EEA) však potvrdzujú zvýšený nárast emisií z dopravných prostriedkov v porovnaní s hodnotami v roku 1990. Konkrétne sa emisie z celého dopravného odvetvia medzi rokmi 1990 a 2018 zvýšili o 28 %, čo poukazuje na potrebu urýchlene podporovať uhlíkovo nulové prepravné riešenia v mestských oblastiach. Hoci niekoľko najväčších európskych metropol prijalo prísne opatrenia, podiel na obnoviteľnej energii používanej na dopravu zostáva v roku 2018 na 8,1 %.

Všetky mestá sú dôležité pre dosiahnutie spoločného cieľa definovaného v Európskej zelenej dohode !

Napriek rozdielnym klimatickým, geografickým a sociálno-ekonomickým podmienkam v mestských oblastiach Európy dokážeme zavádzať opatrenia, ktoré podporujú uhlíkovo neutrálne a inkluzívne mestské prostredie. EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY 2020 preto nabáda ľudí a miestne orgány, aby podnikli kroky na dosiahnutie dlhodobého cieľa uhlíkovo neutrálneho kontinentu. Cieľ dlhodobej stratégie leží v ďalekej budúcnosti, ale priame opatrenia na boj so znečistením, uhlíkovými emisiami, alebo dopravnými zápchami môže mať bezprostredný účinok. Zápchy v mestských oblastiach a ich okolí v súčasnosti stoja 100 miliárd EUR ročne alebo 1 % HDP EÚ. Okrem toho viac ako 400 000 predčasných úmrtí priamo súvisí so znečistením ovzdušia. Preto spustenie dlhodobých opatrení, akými sú podpora cyklistiky a chôdze, ako aj nízkoemisnej a uhlíkovo neutrálnej verejnej dopravy, bude mať veľmi pozitívny okamžitý účinok.

Ak hľadáte motiváciu pri zostavovaní programu vo vašej samospráve, môžete sa inšpirovať aj z Katalógu príkladov dobrej praxe. Nájdete tu množstvo podnetov na podujatia pre verejnosť zozbierané počas organizovania kampane Európsky týždeň mobility prevažne na Slovensku, ale aj samotné trvalé opatrenia, ktoré sa ukázali ako efektívne a hodné nasledovania