Workshop Udržateľná mobilita v mestách/obciach

Workshop s názvom „Udržateľná mobilita v mestách/obciach - praktické príklady podujatí a trvalých opatrení“ sa konal 6.3.2020 v priestoroch Hotela Európa v Poprade. Jeho cieľom bola prezentácia príkladov dobrej praxe pre vzájomnú inšpiráciu a motiváciu a následne hľadanie spoločných riešení, návrhov a podnetov na témy zamerané na rozvoj cyklodopravy na Slovensku v horizonte troch rokov ako aj opatrení a podujatí na jeho podporu.

Program workshopu bol zložený z dvoch častí.
V prvej časti predstavili pozvaní prednášajúci účastníkom svoje prezentácie, po ktorých nasledovala vzájomná diskusia.
1. Cykloplatforma Slovenska, nový nástroj pre spoluprácu  (Ján Roháč, Nadácia Ekopolis) - prezentácia
2. Stav a prespektívy čerpania EÚ fondov pre cyklistickú dopravu na Slovensku (Peter Rozsár, OZ Cyklokoalícia BA) - prezentácia
3. Národné kampane a ich prínos pre rozvoj udržateľnej mobility v mestách/obciach (Andrea Štulajterová, Občianska cykloiniciatíva BB) - prezentácia

V druhej časti workshopu pracovali účastníci v dvoch pracovných skupinách zameraných na 2 ústredné témy tohto workshopu:
1. Čo chceme dosiahnuť na centrálnej/národnej úrovni v oblasti cyklorozvoja na Slovensku v horizonte troch rokov?
2. Ktorým smerom sa vydať, ako a kto? (opatrenia a podujatia na podporu cyklorozvoja na Slovensku)

Výstupy z pracovných skupín nájdete v zápise z workshopu.

Na konci workshopu účastníci dostali informácie o pripravovaných podujatiach na propagáciu a podporu udržateľnej mestskej mobility na Slovensku, predovšetkým o plánovaných podujatiach pre r. 2020:

  • o národnej kampani Do práce na bicykli, ktorá je vyhlásená od 1. marca 2020
  • o tradičnom podujatí Európsky týždeň mobility 2020, ktorý bude vyhlásený v júni 2020, kedy bude zároveň spustená registrácia pre samosprávy a organizácie.