Výsledky národnej súťaže o cenu ETM 2020

Koronavírus tento rok skomplikoval organizáciu mnohých podujatí, vrátane národnej kampane Európsky týždeň mobility 2020 (ETM 2020), ktorá sa uskutočnila v štandardnom termíne od 16. – 22. septembra 2020. Za Čistejšiu dopravu pre všetkých v rámci tohtoročnej kampane zabojovalo svojimi podujatiami a trvalými opatreniami 55 samospráv.

Výsledky národnej kampane ETM 2020 a súťaže o Cenu ETM 2020 boli preto tento rok vyhlásené spoločne s vyhodnotením kampane Do práce na bicykli 2020 počas on-line konferencie v pondelok 19. októbra 2020. Oficiálne zverejnené štatistiky potvrdili, že vyhlasovateľom súťaže, Ministerstvu životného prostredia SR a národnému koordinátorovi kampane ETM – Slovenskej agentúre životného prostredia, sa podarilo apelovať na samosprávy, ktoré sa aj tento rok napriek všetkým protipandemickým opatreniam zapojili do najväčšej kampane na podporu udržateľnej mestskej mobility v Európe a zároveň vytvorili priestor na vzájomnú inšpiráciu medzi sídlami na Slovensku.

Do národnej súťaže o Cenu ETM 2020 sa tento rok prihlásilo 25 samospráv a 11 inštitúcií. Podľa predsedu hodnotiacej komisie, Jána Roháča, sa jej členovia v rámci jednotlivých kategórií súťaže zamerali na „celkový prínos prihláseného projektu, ako aj potenciál aktivity alebo trvalého opatrenia stať sa nasledovania-hodným a motivujúcim príkladom pre ďalšie mestá, obce a subjekty  na Slovensku v oblasti udržateľnej mobility“.


Kategória AKTÍVNA SAMOSPRÁVA

Prvenstvo v tejto kategórii získala podľa hodnotenia odbornej poroty mestská časť Bratislavy – Ružinov, ktorá je aktívna nielen počas ETM, ale udržateľnej mobilite sa venuje dlhodobo. Zameriava sa najmä na osvetu žiakov základných škôl, ich rodičov a zamestnancov v oblasti využívania aktívnych foriem dopravy. Okrem systematického budovania stojanov na bicykle a kolobežky pred školami, pri ich vchodoch pribudli aj informačné tabule o tom, ako sa tam čo najekologickejšie dopraviť. Zaujala aj atraktívna forma dopravnej výchovy Bicyklujme s Brankom a Ruženkou, ktorej súčasťou je špeciálny pracovný materiál. Druhé miesto v tejto kategórii získala Ivanka pri Dunaji, ktorá po minuloročnom víťazstve v súťaži pokračuje v plánovaní a realizácii opatrení zameraných na udržateľnú mobilitu. Tento rok sa im podarilo na jeden deň uzatvoriť časť Námestia Svätej Rozálie pre motorovú dopravu a tiež ulicu pred základnou školou, čo sa im nepodarilo uskutočniť v minulom roku pre legislatívne prekážky. Tretie miesto udelila hodnotiaca komisia mestu Hlohovec, za to, že jeho aktivity, ako aj trvalé opatrenia vykazujú príkladné dodržiavanie základných princípov plánovania a budovania udržateľnej mestskej mobility. V tomto roku napr. zorganizovali v meste tradičnú Cyklojazdu po Fraštáku, do ktorej sa zapojilo rekordných 300 účastníkov a pribudol nový úsek cyklochodníka na telese hrádze a servisné stojany na základnú údržbu bicykla.


Kategória EFEKTÍVNE TRVALÉ OPATRENIE

V tejto súťažnej kategórii si prvenstvo získalo mesto Levoča, ktoré rozšírením pešej zóny na Námestí Majstra Pavla jednoznačne naplnilo tému aktuálneho ročníka ETM 2020 "Čistejšia doprava pre všetkých". Zamedzením motorovej dopravy prispeli k zlepšeniu kvality ovzdušia a nepochybne aj k vyššej bezpečnosti a komfortu peších a cyklistov pohybujúcich sa po centre. Zaujímavé je, že ešte pred pár rokmi sa v meste uvažovalo na tomto priestore s výstavbou parkoviska pre autá a výrubom lipovej aleje. Druhé miesto pridelila hodnotiaca komisia mestu Trnava, ktoré ako jedno z prvých na Slovensku zaviedlo požičovňu nákladných bicyklov vhodných aj na bezpečný prevoz detí, čo je príklad hodný nasledovania. Mesto Senec získalo tretie miesto za zjednosmernenie Školskej ulice s povoleným vjazdom cyklistov v oboch smeroch a zavedenie Zóny 30.


Kategória ORIGINÁLNA AKTIVITA

V tejto kategórii zvíťazilo mesto Trnava za aktivitu Dve sú viac ako štyri. Centrum pre deti a rodiny v rámci nej pripravilo viac ako dva metre dlhú pečať s kresbami na tému Čistejšia doprava pre všetkých a 16. septembra ňou zapečatili na dvore mestského úradu auto primátora, aby ho nepoužíval počas ETM. V súvislosti s tým bola zároveň vyhlásená aj rovnomenná on-line kampaň, prostredníctvom ktorej bola široká verejnosť vyzývaná, aby používala na dopravu vlastné nohy, bicykel, alebo kolobežku, nakoľko tieto formy prepravy zanechávajú najmenšiu uhlíkovú stopu. Druhé miesto udelila hodnotiaca komisia mestu Senec, kde dokázali zaujímavou formou upriamiť pozornosť na jeden z najčastejšie uvádzaných problémov pri otázke: Prečo nepoužívate viac bicykel na prepravu po meste? Je to obava z odcudzenia bicykla pri jeho odstavení. Od 16. do 22. septembra chodilo cca 100 detí zo základnej a materskej školy spolu s mestskou políciou a pedagógmi po meste a známkovali odstavené bicykle. Prostredníctvom aktivity sa  deti od príslušníkov mestskej polície dozvedeli, ako sa bezpečne pohybovať na bicykli, čo by mala obsahovať jeho základná výbava a samozrejme aj ako si ho správne uzamknúť na ulici. Tretie miesto získalo mesto Banská Bystrica za originálnu prezentáciu benefitov, ktoré so sebou prináša kvalitne vybudovaná infraštruktúra pre peších a cyklistov v meste. Podujatie Cyklotrasa vs. budúca cyklotrasa bolo zorganizované vo večerných hodinách, aby mohli účastníci cyklojazdy spolu s viceprimátorom a hlavným architektom mesta porovnať komfort a bezpečnosť jazdy po oboch úsekoch. Zažili tak  kvalitne vybudovaný chodník pre peších a cyklistov, vrátane osvetlenia a revitalizácie zelene a porovnali to s jazdou územím, kde je cyklotrasa len plánovaná, jej povrch je zničený, nerovný, chýba osvetlenie a okolitá zeleň je zanedbaná.


Kategórie ORIGINÁLNE PODUJATIE

Kategóriu pre organizácie a inštitúcie vyhrala Základná škola s materskou školou v obci Selec, kde celoročne organizujú zmysluplné aktivity, ktoré majú vplyv aj na ich rodičov a ďalších zamestnancov školy. Bodové hodnotenie spôsobu dochádzania do školy motivovalo miestnu komunitu, aby nepoužívala osobné autá, ale ekologickejšie formy dopravy. Občianskemu združeniu Okolo z Košíc, ktoré v minulom roku získalo za svoje Cyklodobro v tejto súťaži víťazstvo, udelila tento rok hodnotiaca komisia za 23 poskladaných bicyklov, ktoré putovali ako darček do rodín, ktoré si inak bicykel dovoliť nemôžu, druhé miesto. Tretie miesto udelila hodnotiaca komisia Centru voľného času CVRČEK z Moldavy nad Bodvou, ktoré originálnou formou krátkeho filmu, v ktorom účinkovali deti z tohto centra, sprostredkovali širokej verejnosti svoj pohľad na aktuálnu tému ročníka Čistejšia doprava pre všetkých. Z 11 prihlásených projektov do tejto kategórie boli až 4 zo samosprávnych krajov, čo je pozitívnym signálom, že téma udržateľná mobilita sa začína udomácňovať už aj v inštitúciách a organizáciách na regionálnej úrovni a zahanbiť sa tento rok opäť nedal ani dlhoročný partner kampane Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ktorý už po tretíkrát počas ETM na jeden deň uzavrel parkovisko pri budove ministerstva a zmenil ho na detské dopravné ihrisko.

Víťazom jednotlivých kategórii budú doručené okrem sklenenej plakety a diplomov aj skladacie elektrokolobicykle. Želáme im veľa šťastných kilometrov, elánu, nápadov a síl do ďalších úspešných projektov v prospech udržateľnej mobility.